E-BOOK Izinhliziyo Ezibuhlungu FAL – Grade 10

R61.65

SKU: 9781485815372 Category:

Description

Leli qoqo liqukethe izindaba ezimfushane ezihlabahlosile ezibhalwe ngobuciko obuvelele. Okulenza linothe ngukuthi libhalwe ngababhali asebemnkantsha ubomvu kanye nabasafufusa, abacikoza ngezindlela ezingafani kodwa ezidle ngokuphakama kwezinga. Okugqamile kulo ngukuthi linababhali besifazane, okuyinto engakandi esiZulwini

Additional information

Weight1.03 kg
Dimensions27.6 × 21.9 × 1.9 cm