E-BOOK Elokufa Alitsheli Fal (School Edition)

R61.65

SKU: 9781775712855 Category:

Description

Uvela uwuhlupho kubo nasemphakathi. Ungene shi ezidakamizweni nasebugebengwini. Ngeshwa izenzo zakhe ziholela ekufeni kukanina, kuze kuboshwe noyise ongenacala. Ekugcineni uyazisola uVela, alaxaze impilo engasile abeyiphila, afise ukuthethelelwa nguyise nomphakathi. Ingabe uzothethelelwa, anikwe ithuba lokuqala kabusha impilo? Funda uzizwele izimpendulo kule noveli ebhalwe ngekhono elicokeme, enezigameko ezikhexisa umlomo, okunzima ukuyibeka phansi uma usuke waqala ukuyifunda.

Additional information

Weight1.03 kg
Dimensions27.6 × 21.9 × 1.9 cm